Microsoft IT Academy

Zapraszamy na kurs Microsoft, zapisy do 31.10.2017    Microsoft Server 2012

Zapisy na kurs i dodatkowe informacje pok. 217A , Białystok  ul. Wiejska 45A.

Osoby zainteresowane kursem prosimy o wypełnienie formularza.

Karta Zgłoszenia na Szkolenie Akademia Microsoft

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia
  przez Politechnike Białostocką zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w
  zakresie niezbędnym do organizacji szkolenia.
 

Weryfikacja

Oferta kursów Microsoft

Microsoft logo

Kurs programistyczny

kurs MS-10554 Developing Rich Internet Applications Using Microsoft Silverlight 4  – 40 h Opis

Kursy systemowe Windows Server 2012

kurs MS-20412 – Configuring Advanced Windows Server 2012 Services -40 h Opis

kurs MS-10747 – Administering System Center 2012 Configuration Manager -40 h Opis

kurs MS 10174 Microsoft SharePoint Server 2010, Configuration -40 h Opis

ZYSKUJESZ:

 • Wielkie oszczędności  u nas cena kursu 980 zł brutto.
 • Certyfikat: uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu Microsoft
 • Przygotowanie do egzaminów na tytuł MCTS (Microsoft Certificate Technology Spectialist) Virtualization oraz Private Cloud).
 • Zniżkę 50% na egzaminyZajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały oraz oprogramowanie są w języku angielskim.

Kursy trwają 40godzin, terminy spotkań zostana ustalone na spotkaniu organizacyjnym.

Zapisy na kurs i dodatkowe informacje pok. 217A , Białystok  ul. Wiejska 45A.

e-mail:k.kozlowski@pb.edu.pl
Opis kursu MS-10554;

Skrócony Opis Kursów

MS-10554 Developing Rich Internet Applications Using Microsoft Silverlight 4.

Kurs dostarcza wiedzę i umiejętności pokrywające średniozaawansowane i zaawansowane zagadnienia niezbędne to tworzenia profesjonalnych aplikacji (webowych, desktopowych i mobilnych) w technologii Silverlight 4. Zadania praktyczne stanowią 50% czasu szkolenia i dotyczą zastosowań w różnych rzeczywistych scenariuszach. Całość zajęć obejmuje 40 godzin szkoleniowych.

MS-20412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Ten kurs przekazuje materiał i wiedzę zawartą w kursach 20410A: Installing and Configuring Windows Server 2012 i 20411A: Administering Windows Server 2012. Kurs dostarcza wiedzy i umiejętności wymaganych do wdrażania infrastruktury Windows Server 2012 w szczególności zaawansowanej konfiguracji usług. Obejmuje m. in. zarządzanie uprawnieniami użytkowników, równoważenie obciążenia, zapewnienie dostępności, odtwarzanie po awarii i zapewnienie niezawodności.

MS-10747 Administering System Center 2012 Configuration Manager

Kurs ten dostarcza wiedzę i umiejętności z zagadnień administrowania systemami operacyjnymi przy wykorzystaniu System Center 2012 Configuration Manager. Uczestnik kursu będzie posiadał po jego ukończeniu wiedzę i umiejętności z zakresu: wykrywania i organizacji zasobów, zarządzanie klientem Configuration Manager, inwentaryzacji oprogramowania, wdrażaniem oprogramowania za pomocą pakietów i programów, wdrażania i zarządzania aktualizacjami oprogramowania, mechanizmów EndPoint Procetion, zarządzania wdrażaniem systemów operacyjnych o urządzeniami mobilnymi, konfiguracją funkcji Wake On Lan, zarządzania energią i zdalnym sterowaniem

MS 10174 Microsoft SharePoint Server 2010, Configuration

Kurs pozwala na zapoznanie z zagadnieniami oraz uzyskania wiedzy i umiejętności z zakresu instalacji, konfiguracji i administacji SharePoint. Główne tematy w ramach kursu to: wprowadzenie do SharePoint 2010, przegląd funkcji SharePoint 2010, instalacja SharePoint 2010, instalacja zaawansowana SharePoint 2010, tworzenie intranetu SharePoint 2010, przygotowanie wstępnej konfiguracji, konfiguracja struktury logicznej SharePoint, przegląd aplikacji Web w SharePoint i architektury fizycznej, administracja i automatyzacja SharePoint, administracja SharePoint z wiersza poleceń, automatyzacja operacji SharePoint za pomocą PowerShell, konfiguracja zarządzania zawartością optymalizacja i dostęp do zawartości, zarządzanie typami zawartości i kolumnami witryny, konfiguracja usługi przesyłania zarządzanych meta danych, konfiguracja uwierzytelniania, dostawcy uwierzytelniania w SharePoint, uwierzytelnianie federacyjne, ochrona zawartości, administracja grupami i użytkownikami w SharePoint, implementacja ról i ich przyznawanie w SharePoint, ochrona i kontrola zawartości w SharePoint, wdrażanie i zarządzanie funkcjami i rozwiązaniami, konfiguracja rozwiązań typu „piaskownicy”, konfiguracja i ochrona usług oraz aplikacji SharePoint, konfiguracja profili użytkowników i sieci społecznościowej, implementacja funkcji sieci społecznościowej SharePoint 2010, administracja wyszukiwania w SharePoint, implementacja Business Connectivity Services, implementacja Excel Services, implementacja PerformancePoint Services, implementacja InfoPath Services, implementacja Visio Services, implementacja Access Services, implementacja Office Web Apps, instalacja i aktualizacja do SharePoint 2010.

 

Zapisy i dodatkowe informacje:

ul. Wiejska 45A,  pok. 217A

e-mail:k.kozlowski@pb.edu.pl

 

 

Program umożliwiający prowadzenie przez Uczelnie autoryzowanych szkoleń informatycznych na zasadach komercyjnych dla studentów i pracowników.Uczelnia przystępująca do programu uzyskuje dostęp do oprogramowania i materiałów szkoleniowych firmy Microsoft, które umożliwiają zdobycie międzynarodowych certyfikatów. Uczestnicy programu mogą również korzystać z szeregu zniżek dostępnych w programie.

MS-ITAcademy-HigherEd-Tech

Korzyści:

 • dostęp do szkoleń elektronicznych. Ponad 300 różnych tytułów;
 • zniżka na książki MOC (Microsoft Official Curriculum) oraz MOAC (Microsoft Official Academic Curriculum);
 • 50% zniżki na egzaminy certyfikujące dla studentów i wykładowców;
 • subskrypcję DreamSpark Premium w cenie ITAcademy Advanced (bez nośników)*;
 • dostęp do biblioteki wiedzy technologicznej – TechNet;
 • roczna darmowa subskrypcja MCT dla jednego z wykładowców, oraz 25% zniżka na każdą następną subskrypcje;
 • dostęp do biblioteki E-reference;
 • 100 licencji Office 2007 oraz Office 2010;
 • możliwość stworzenia oficjalnego centrum certyfkacyjnego;
 • możliwość prowadzenia szkoleń komercyjnych.