Akademia CISCO

Serdecznie zapraszamy na kurs CISCO R&S   2018/19.

Zapisy do dnia  28.10.2018.

Terminy: Kurs Cisco CCNA R&S ICND1 ICND2 na Wydziale Informatyki trwa od  listopada do czerwca 2019 roku. Szkolenie obejmuje 200 godzin wykładów i zajęć w laboratorium sieciowym. Zajęcia odbywają się we wtorki  i  czwartki w godzinach 16:30 ‐ 19:30 w laboratorium  216A.

Cena kursu studenci Politechniki Białostockiej 2300 zł, pozostałe osoby 2600 zł. Informacje: Wydział Informatyki, Wiejska 45A, pok. 217,  tel. 85 7469105

Osoby zainteresowane kursem prosimy o wypełnienie formularza.
Planowany termin rozpoczęcia kursu 6.11.2018

Karta Zgłoszenia na Szkolenie Akademia CISCO

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia przez Politechnike Białostocką zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do organizacji szkolenia.
 

Weryfikacja

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymania sieci komputerowych. Absolwenci kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Zdobyta wiedza poparta certyfikatem, otwiera możliwość znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej.

 Certyfikat zawodowy Szkolenie przygotowuje do egzaminu zawodowego CCNA. Osoby, które uzyskają wynik 75% na szkoleniu otrzymają na ten egzamin voucher (rabat w wysokości 50%).

Internet jest obecnie instrumentem osiągnięcia sukcesu rynkowego dla prawie każdej organizacji we współczesnym świecie. Dla wielu instytucji i firm ich konkurencyjność jest mierzona innowacyjnością technologii i umiejętnością znalezienia się w ogólnoświatowym systemie nowej internetowej ekonomii. Tempo zmian stanowi wyzwanie dla wielu instytucji. Eksplozja technologiczna oznacza, że wiele instytucji już teraz potrzebuje wykształconych i zdolnych do podjęcia wyzwań kadr. Szacuje się, że w Polsce w najbliższych trzech latach 39% stanowisk pracy związanych z sieciami komputerowymi pozostanie nie obsadzonych z powodu dysproporcji między obecnymi systemami kształcenia, a gwałtownym rozwojem potrzeb firm i instytucji.

Charakterystyka szkolenia CCNA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z sieciami komputerowymi lub chcą pogłębić wiedzę i umiejętności praktyczne w projektowaniu, budowie i konfiguracji sieci komputerowych.

Wymagania

Nie jest wymagana wiedza dotycząca sieci komputerowych. Warunkiem jest

– podstawowa znajomość obsługi komputera,

– umiejętność czytania materiałów w języku angielskim.

W naszej Akademii kursy CCNA są prowadzone wg nowego rozszerzonego zakresu. Docelowo pełny cykl szkolenia prowadzi do certyfikacji CCNA R&S ICND1 oraz iCND2.

1. INTRODUCTION TO NETWORKS:
Wprowadzenie do sieci komputerowych

 1. Poznawanie sieci
 2. Konfigurowanie sieciowego systemu operacyjnego (IOS)
 3. Protokoły i komunikacja w sieci
 4. Dostęp do sieci
 5. Ethernet
 6. Warstwa sieciowa
 7. Warstwa transportowa
 8. Adresacja i podsieci IP (wersja 4 i 6)
 9. Warstwa aplikacji
 10. Wykrywanie problemów z siecią

2. ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS:
Podstawy rutingu i przełączania

 1. Wprowadzenie do sieci przełączanych
 2. Podstawowe idee i konfiguracja przełączania
 3. Sieci wirtualne LAN (VLAN-y)
 4. Koncepcje routingu
 5. Routing między VLAN-ami
 6. Routing statyczny a dynamiczny
 7. Protokół RIP (RIPv1, RIPv2, RIPng)
 8. Protokół OSPF jednoobszarowy (OSPFv2 i OSPFv3)
 9. Listy kontroli dostępu (ACL)
 10. Dynamiczna konfiguracja (DHCP)
 11. Translacja adresów (NAT, PAT)
 12. Wykrywanie urządzeń na warstwie 2 (CDP, LLDP)
 13. Synchronizacja czasu NTP

3. SCALING NETWORKS:
Skalowanie sieci komputerowych

 1. Wprowadzenie do skalowania sieci komputerowych
 2. Wsparcie dla VLAN (VTP, DTP)
 3. Algorytm drzewa rozpinającego (STP, PVSTP+, RSPT)
 4. Redundancja bramy domyślnej (protokoły FHRP)
 5. Agregacja łączy (PAgP, LACP)
 6. Sieci bezprzewodowe
 7. OSPF wieloobszarowy
 8. Protokół EIGRP
 9. Zaawansowana konfiguracja i rozwiązywanie problemów OSPF oraz EIGRP
 10. Obrazy IOS i licencjonowanie

4. CONNECTING NETWORKS:
Łączenie sieci komputerowych

 1. Hierarchiczne projektowanie sieci (Cisco Enterprise Architecture)
 2. Przyłączanie do sieci WAN
 3. Protokół PPP (włączając PPPoE)
 4. Protokół Frame Relay
 5. Border Gateway Protocol (eBGP)
 6. Rozwiązania szerokopasmowe (xDSL)
 7. Wirtualne sieci prywatne VPN i tunelowanie (GRE, IPsec site-to-site, RA, DMVPN)
 8. Podstawy QoS oraz IP Service Level Agreements
 9. Chmura obliczeniowa, wirtualizacja, sieci programowalne (SDN)
 10. Monitorowanie sieci (syslog, SNMPv3, NetFlow, SPAN)
 11. Rozwiązywanie problemów w sieci (troubleshooting)
 12. LAN security (Radius, 802.1x)

Materiały

Obowiązujący materiał szkoleniowy zawarty jest w curriculum w postaci elektronicznej. Materiał chroniony jest prawami autorskimi Cisco.