LPI zakres szkoleń

PROGRAM ZAJĘĆ LPI 101

Szkolenie LPI 101 pozwala uzyskac wiedzę niezbędną do administracji systemem Linux, oraz przygotowuje do uzyskania certyfikatu w autoryzowanym centrum egzaminacyjnym.

 

Rozdział 1. – POLECENIA W LINUX’IE

WPROWADZENIE DO BASH’A
SHELL
CD, PWD
LS
NUMER INDEKSOWY (ANG. INODE NUMBER)
MKDIR
TOUCH, CP, MV
ECHO, >, >>, CAT
RM, RMDIR

Rozdział 2. – DOWIĄZANIA TWARDE I SYMBOLICZNE

Rozdział 3. – WPROWADZENIE DO WYRAŻEŃ REGULARNYCH

Rozdział 4. – FHS – STANDARD DLA HIERARCHII PLIKÓW

Rozdział 5. – WYSZUKIWANIE PLIKÓW

PATH
WHICH
WHEREIS
FIND
LOCATE, SLOCATE
UPDATEDB

Rozdział 6. – KONTROLA PROCESÓW W SYSTEMIE LINUX

FG, BG
UŻYWANIE „&” (ANG. AMPERSAND)
JOBS, PS, TOP
NICE, RENICE
KILL

Rozdział 7. – PRZETWARZANIE TEKSTU

POTOKI ‘|’
POLECENIA

Rozdział 8. – OBSŁUGA MODUŁOW JĄDRA

UNAME, LSMOD, MODINFO, DEPMOD
INSMOD, MODPROBE
RMMOD
MODULES.CONF

Rozdział 9. – KORZYSTANIE Z DOKUMENTACJI

STRONY PODRĘCZNIKOWE – MAN
STRONY INFORMACYJNE – INFO
OGÓLNY ZBIÓR DOKUMENTACJI
POZOSTAŁE ŹRÓDŁA INFORMACJI

Rozdział 10. – ZARZĄDZANIE PRAWAMI DOSTĘPU

WHOAMI, GROUP
CHOWN, CHGRP
CHMOD, UMASK
SUID, SGID

Rozdział 11. – ZARZĄDZANIE KONTAMI UŻYTKOWNIKÓW

TWORZENIE UŻYTKOWNIKA – ADDUSER, USERADD, PASSWD, NEWGRP
USUWANIE UŻYTKOWNIKA – DELUSER, USERDEL, /ETC/PASSWD, /ETC/GROUP
BLOKOWANIE UŻYTKOWNIKA – CHSH, „SKRYPTY TAIL”
MODYFIKOWANIE KONT UŻYTKOWNIKÓW

Rozdział 12. – ZARZĄDZANIE SYSTEMEM PLIKÓW, PARTYCJAMI I URZĄDZENIAMI

SYSTEMY PLIKÓW
MONTOWANIE SYSTEMU PLIKU

Rozdział 13. – URUCHAMIANIE SYSTEMU – KONFIGURACJA USTAWIEŃ

LILO – LINUX LOADER
GRUB
DMESG

Rozdział 14. – POZIOMY DZIAŁANIA – RUNLEVELS

Rozdział 15. – KORZYSTANIE Z DZIENNIKÓW SYSTEMOWYCH

 

PROGRAM ZAJĘĆ LPI 102

Szkolenie LPI 102 poszerza wiadomości uzyskane na LPI 101 oraz pozwala uzyskac wiedzę niezbędną do administracji sieciami komputerowymi opartymi na systemie Linux. Przygotowuje do uzyskania certyfikatu w autoryzowanym centrum egzaminacyjnym.

Pozytywne zaliczenie egzaminów LPI 101 oraz LPI 102 owocuje uzyskaniem certyfikatu LPIC-1

 

Rozdział 1. – BIBLIOTEKI DZIELONE

PLIKI LD.SO.CONF, LD.SO.CACHE, LD_LIBRARY_PATH

Rozdział 2. – INSTALACJA APLIKACJI ZE ŹRÓDEŁ

POBIERANIE ŹRÓDŁA
                    ROZPAKOWYWANIE ŹRÓDŁA
                    KONFIGURACJA, KOMPILACJA I INSTALACJA ZE ŹRÓDŁA

Rozdział 3. – INSTALACJA APLIKACJI Z PAKIETÓW BINARNYCH

REDHAT – INSTALACJA PAKIETÓW TYPU RPM
DEBIAN – INSTALACJA PAKIETÓW TYPU DEB

Rozdział 4. – KERNEL – JĄDRO SYSTEMU

ARCHITEKTURA JĄDRA
ANALIZA PROCESÓW ROZRUCHU SYSTEMU
KOMPILACJA I INSTALACJA KERNELA

Rozdział 5. – KONFIGURACJA TCP/IP

IFCONFIG, ROUTE
HOSTNAME, DNS
KONFIGURACJA INTERFEJSU ZE STATYCZNYM IP
KONFIGURACJA INTERFEJSU Z DYNAMICZNYM  IP
KONFIGURACJA INTERFEJSU WIRTUALNEGO

Rozdział 6. – NFS – NETWORK FILE SYSTEM

INSTALACJA I URUCHAMIANIE NFS

Rozdział 7. – BEZPIECZEŃSTWO W LINUX

ZABEZPIECZANIE BOOTLOADERA
SSH
IPCHAINS, IPTABLES – REGUŁY ŚCIANY OGNIOWEJ